(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Coláiste Gaeilge sna Mine, Indreabhán, Gaillimh leis na torthaí foghlama is fearr trí mheán na Gaeilge & an spraoi.
An  Irish college in Minna, Inverin, Galway with the best learning outcomes through medium of Irish & fun-filled.

ÍOC AR LÍNE / PAY ONLINE

Gach cúrsa samhraidh lán. All 2019 summer courses booked out.

 

Foirm Iarratais / Application Form.

All bookings for 2019 courses will be online only. Our online booking form is now available for returning students . First time students can apply online from Friday  21st September, 2018 at 2.00pm.  Cúrsaí A, B agus C are now booked out.  To have a name added to the Waiting List for Cúrsa B or Cúrsa C please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List B or C” in the subject line.  The waiting list for Cúrsa A is now full but one can still send an email to cuic@eircom.net with the wording “Prewaiting List A” in the subject line.

 

2019: An Táille/The Fee:

€950 d’iarscoláirí/returning students agus €980 do scoláirí nua/first time students. Lascaine/discount of €100 do shiblíní/for siblings (€50 an duine/per person)

Éarlais/Deposit of  €250 le n-íoc ag gach duine ag am cláraithe/to be paid by everyone at registration. (Tá €50 den éarlais neamh-in-aisíoctha agus tá an éarlais ar fad neamh-in-aisíoctha i gcás go dtarraingítear siar 3 mhí roimh thús an chúrsa nó níos déanaí/ €50 of deposit is non-refundable and full deposit is forfeited in all cancellations 3 months prior to commencement of course or later.

Déan cinnte go gcuirtear admháil chugat nó níl an duine cláraithe/ A receipt for payment is confirmation of registration.  Gan admháil, níl aon chlárú déanta/No receipt means no registration.

 

Fáilte ar ais go dtí

Na Mine 2019!

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A agus Cúrsa A Pre-Leaving Cert Course:  3rd June – 25th June 2019. (Booked out.  Waiting List full. To be added to Prewaiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Prewaiting List A” in subject line. Sorry.)

 

Cúrsa B: 26th  June – 18th July 2019.

(Booked out. To be added to waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List B” in subject line. Sorry.)

Cúrsa C: 19th July – 10th August 2019.

(Booked out. To be added to waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List C” in subject line. Sorry.)

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

ate

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Déanfar nuashonshonrú anseo san earrach  in 2019.  This list will be updated in spring 2019.  Níl  sna hionaid agus sna dátaí thíos ach treoir ghinearálta.  The venues and dates below are only a rough guide.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh., An Luan an 8 Bealtaine ag 7.00i.n./Monday 8th May at 7.00pm 

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, An Mháirt an 16 Bealtaine ag 7.00i.n. agus 8.30i.n./Tuesday 16th May at 7.00pm and 8.30pm** (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, An Chéadaoin an 17 Bealtaine ag 7.00i.n./Wednesday 17th May at 7.00pm.

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton , Áth Luain, Co. na hIarmhí, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 6.00pm. 

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 3.00pm. 

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí, Déardaoin an 18 Bealtaine ag 7.00pm/Thursday 18th May at 7.00pm.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Socruithe Taistil Do Chúrsa A 2019 Travel Arrangements

Cúrsa A: Ag tosú Dé Luain an 3 Meitheamh,2019. (Monday 3rd   June,2019  …

Liosta Feithimh do Chúrsa A Lán, Réamhliosta i bhfeidhm anois/ Waiting List for Cúrsa A full, prewaiting list now operational.

Tá an liosta feithimh do Chúrsa A lán anois ach d'fhéadfadh sé…

CÚRSAÍ A, B AGUS C LÁN/ALL SUMMER COURSES BOOKED OUT

Tá Cúrsaí A, B agus C  lán anois.  Más mian leat ainm…