(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Coláiste Gaeilge sna Mine, Indreabhán, Gaillimh leis na torthaí foghlama is fearr trí mheán na Gaeilge & an spraoi.
An  Irish college in Minna, Inverin, Galway with the best learning outcomes through medium of Irish & fun-filled.

ÍOC AR LÍNE / PAY ONLINE

Ardán áirithinte do chúrsaí 2018 (An Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte don Ardteist 2018 san áireamh) Ag clárú d'iarscoláirí ón 30 Meán Fómhair, 2017 agus do scoláirí nua ón 7 Deireadh Fómhair, 2017.
Booking platform for 2018 courses (Including the Oral Irish Course for LC). Enrolling for returning students from 30th September, 2017 and for first time students from 7th October, 2017.

Foirm Iarratais / Application Form.

All bookings for 2018 courses will be online only. Our online booking form will be available for returning students from 30th September. First time students can apply online from Saturday 7th October, 2017.

 

 

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A agus Cúrsa A Pre-Leaving Cert Course:  4th June – 26th June 2018. 

(Ag clárú d’iarscoláirí ón 30 Meán Fómhair, 2017 agus do scoláirí nua ón 7 Deireadh Fómhair, 2017./Enrolment for past students opening on 30th September, 2017 and for first time students on 7th October, 2017.)

Cúrsa B: 27th  June – 19th July 2018. (Ag clárú d’iarscoláirí ón 30 Meán Fómhair, 2017 agus do scoláirí nua ón 7 Deireadh Fómhair, 2017./Enrolment for past students opening on 30th September, 2017 and for first time students on 7th October, 2017.)

Cúrsa C: 2oth July – 11th August 2018. (Ag clárú d’iarscoláirí ón 30 Meán Fómhair, 2017 agus do scoláirí nua ón 7 Deireadh Fómhair, 2017./Enrolment for past students opening on 30th September, 2017 and for first time students on 7th October, 2017.)

Cuir áit in áirithe anois!/Book now!

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

ate

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Seo thíos na sonraí a bhaineann leis na hionaid do na seisiúin eolais agus do na hagallaimh, 2017.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh., An Luan an 8 Bealtaine ag 7.00i.n./Monday 8th May at 7.00pm 

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, An Mháirt an 16 Bealtaine ag 7.00i.n. agus 8.30i.n./Tuesday 16th May at 7.00pm and 8.30pm** (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, An Chéadaoin an 17 Bealtaine ag 7.00i.n./Wednesday 17th May at 7.00pm.

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton , Áth Luain, Co. na hIarmhí, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 6.00pm. 

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 3.00pm. 

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí, Déardaoin an 18 Bealtaine ag 7.00pm/Thursday 18th May at 7.00pm.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Cúrsa C Lán/Booked Out

Tá Cúrsa C lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi…

Cúrsa A Lán/Booked out

Tá Cúrsa A lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi…

Cúrsa A ag Éirí Lán/Cúrsa A Filling Up

Ná déan moill má theastaíonn uait áit a chur in áirithe ar…