(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Táimid ag súil go mór cheana féin le cúrsaí an tSamhraidh 2021!
We are already looking forward to Summer 2021!

CLÁRAIGH ANSEO / REGISTER HERE

I bhFianaise an fhógra a rinne Aire na Gaeltachta inniu maidir le cúrsaí sa Ghaeltacht an samhradh seo tá teagmháil déanta leis na teaghlaigh ar fad atá cláraithe linn. In light of the Minister's announcement today about Gaeltacht courses this summer we have contacted all registered families.

 

Foirm Iarratais / Application Form.

All bookings for 2021 courses are online only. Our online booking form is online and available for all students now.   For courses B and C prospective students can register on the waiting list.  .

2021: An Táille/The Fee:(No increase)

€950 d’iarscoláirí/returning students agus €980 do scoláirí nua/first time students. Lascaine/discount of €100 do shiblíní/for siblings (€50 an duine/per person)

Éarlais/Deposit of  €250 le n-íoc ag gach duine ag am cláraithe/to be paid by everyone at registration. (Tá €50 den éarlais neamh-in-aisíoctha agus tá an éarlais ar fad neamh-in-aisíoctha i gcás go dtarraingítear siar 3 mhí roimh thús an chúrsa nó níos déanaí/ €50 of deposit is non-refundable and full deposit is forfeited in all cancellations 3 months prior to commencement of course or later.

Déan cinnte go gcuirtear admháil chugat nó níl an duine cláraithe/ A receipt for payment is confirmation of registration.  Gan admháil, níl aon chlárú déanta/No receipt means no registration.

 

Fáilte ar ais go dtí

Na Mine 2021!

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A agus Cúrsa A Pre-Leaving Cert Course:  7th June – 29th June 2021. (Waiting List in operation)

 

Cúrsa B: 30th  June – 22nd July 2021. 

(Waiting List in operation)

Cúrsa C: 23rd  July – 14th August 2021.

(Waiting List in operation)

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

ate

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Déanfar nuashonshonrú anseo san earrach  in 2019.  This list will be updated in spring 2019.  Níl  sna hionaid agus sna dátaí thíos ach treoir ghinearálta.  The venues and dates below are only a rough guide.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh., An Luan an 8 Bealtaine ag 7.00i.n./Monday 8th May at 7.00pm 

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, An Mháirt an 16 Bealtaine ag 7.00i.n. agus 8.30i.n./Tuesday 16th May at 7.00pm and 8.30pm** (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, An Chéadaoin an 17 Bealtaine ag 7.00i.n./Wednesday 17th May at 7.00pm.

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton , Áth Luain, Co. na hIarmhí, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 6.00pm. 

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 3.00pm. 

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí, Déardaoin an 18 Bealtaine ag 7.00pm/Thursday 18th May at 7.00pm.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

An Ghaeltacht sa Bhaile/at Home

Gaeltacht At Home: It is our intention to organise non-residential Irish Courses…

Fógra Aire na Gaeltachta/Gaeltacht Minister’s Announcement

I bhFianaise an fhógra a rinne Aire na Gaeltachta inniu an 7…

Cúrsa Réamhullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge ar Líne AT 2021/Online Oral Irish Preparation Course LC 2021

Beidh cúrsa fíorúil ag réiteach don scrúdú cainte sa Ghaeilge (Ardteist 2021)…