(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Coláiste Gaeilge i nGaillimh leis na torthaí foghlama is fearr trí mheán na Gaeilge & an spraoi.
An  Irish college in Galway with the best learning outcomes through medium of Irish & fun-filled.

ÍOC AR LÍNE / PAY ONLINE

Ardán áirithinte do chúrsaí 2017 (An Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte don Ardteist 2017 san áireamh)
Booking platform for 2017 courses (Including the Oral Irish Course for LC 2017) Tá Cúrsaí A, B, agus C do 2017 lán/Courses A,B and C are booked out.

Foirm Iarratais / Application Form.

All bookings for 2017 courses will be online only. Our online booking form is now available for returning students only. First time students can apply online from Friday 16th September, 2016.

Tá Cúrsa B lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi a (h)ainm a chur ar an liosta feithimh ríomhphost a chur chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh B 2017” a chur mar ábhar.

Cúrsa B is now booked out. Students wishing to add their names to the waiting list can send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List B 2017” in the subject line.

Tá Cúrsa A lán  

Tá Cúrsa C lán.

Cúrsa A is now booked

Cúrsa C is now booked out.

 

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A agus Cúrsa A Pre-Leaving Cert Course:  5th June – 27th June 2017. 

(Lán/Booked out. Please email to be added to waiting list with “Waiting List A” in subject line)

Cúrsa B: 28th  June – 20th July 2017. (Booked out.  Please email to be added to waiting list with “Waiting List B” in subject line)

Cúrsa C: 21st July – 12th August 2017. (Lán/Booked out. Please email to be added to waiting list with “Waiting List C” in subject line)

Cuir áit in áirithe anois!/Book now!

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

Information for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Seo thíos na sonraí a bhaineann leis na hionaid do na seisiúin eolais agus do na hagallaimh

Gaillimh/Galway: Ionad le deimhniú/Venue to be confirmed, Co. na Gaillimhe, Dé Domhnaigh an 1 Bealtaine ag 2.00i.n./Sunday 1st May at 2.00am

Baile Átha Cliath/Dublin: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, Dé Céadaoin an 20 Aibreán ag 7.00i.n./Wednesday 20th April at 7.00pm agus 8.30pm**

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, Dé Luain an 18 Aibreán ag 7.00i.n./Monday 18th April at 7.00pm.

Áth Luain/Athlone: Sheraton Hotel, Áth Luain, Co. na hIarmhí, Dé Máirt an 26 Aibreán ag 7.00i.n./Tuesday 26th April at 7.00pm.

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar: Óstán Theach Breaffy, Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, Déardaoin an 28 Aibreán ag 7.00pm/Thursday 28th April at 7.00pm

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí, Dé Máirt an 19 Aibreán ag 7.00pm/Tuesday 19th April at 7.00pm.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ar an oíche.
All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Cúrsa C Lán/Booked Out

Tá Cúrsa C lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi…

Cúrsa A Lán/Booked out

Tá Cúrsa A lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi…

Cúrsa A ag Éirí Lán/Cúrsa A Filling Up

Ná déan moill má theastaíonn uait áit a chur in áirithe ar…