(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Coláiste Gaeilge sna Mine, Indreabhán, Gaillimh leis na torthaí foghlama is fearr trí mheán na Gaeilge & an spraoi.
An  Irish college in Minna, Inverin, Galway with the best learning outcomes through medium of Irish & fun-filled.

CLÁRAIGH ANSEO / REGISTER HERE

Clárúchán/Registration d'iarscoláirí/returning students ón Luan an 23 Meán Fómhair, 2019 agus do scoláirí nua/First time students ón Aoine an 27 Meán Fómhair,2019. Tá gach cúrsa samhraidh (2020) lán anois/All summer (2020) courses are now booked out. Cláraigh ar an liosta feithimh/Register on the waiting list.

 

Foirm Iarratais / Application Form.

All bookings for 2020 courses will be online only. Our online booking form is now online and available for returning students only.  First time students can apply online from Friday  27th  September, 2019 at 9.00am.

2020: An Táille/The Fee:(No increase)

€950 d’iarscoláirí/returning students agus €980 do scoláirí nua/first time students. Lascaine/discount of €100 do shiblíní/for siblings (€50 an duine/per person)

Éarlais/Deposit of  €250 le n-íoc ag gach duine ag am cláraithe/to be paid by everyone at registration. (Tá €50 den éarlais neamh-in-aisíoctha agus tá an éarlais ar fad neamh-in-aisíoctha i gcás go dtarraingítear siar 3 mhí roimh thús an chúrsa nó níos déanaí/ €50 of deposit is non-refundable and full deposit is forfeited in all cancellations 3 months prior to commencement of course or later.

Déan cinnte go gcuirtear admháil chugat nó níl an duine cláraithe/ A receipt for payment is confirmation of registration.  Gan admháil, níl aon chlárú déanta/No receipt means no registration.

 

Fáilte ar ais go dtí

Na Mine 2020!

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A agus Cúrsa A Pre-Leaving Cert Course:  1st June – 23rd June 2020. (Lán/Booked out: Tá an liosta feithimh dúnta anois/The waiting list is oversubscribed and is now closed)

 

Cúrsa B: 24th  June – 16th July 2020.

(Lán/Booked out: Cláraigh ar an liosta feithimh/Register on waiting list)

Cúrsa C: 17th  July – 8th August 2020.

(Lán/Booked out: Cláraigh ar an liosta feithimh/Register on waiting list)

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

ate

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Déanfar nuashonshonrú anseo san earrach  in 2019.  This list will be updated in spring 2019.  Níl  sna hionaid agus sna dátaí thíos ach treoir ghinearálta.  The venues and dates below are only a rough guide.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh., An Luan an 8 Bealtaine ag 7.00i.n./Monday 8th May at 7.00pm 

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, An Mháirt an 16 Bealtaine ag 7.00i.n. agus 8.30i.n./Tuesday 16th May at 7.00pm and 8.30pm** (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, An Chéadaoin an 17 Bealtaine ag 7.00i.n./Wednesday 17th May at 7.00pm.

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton , Áth Luain, Co. na hIarmhí, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 6.00pm. 

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre, An Luan an 1 Bealtaine ag 6.00i.n./Monday 1st May, at 3.00pm. 

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí, Déardaoin an 18 Bealtaine ag 7.00pm/Thursday 18th May at 7.00pm.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Liosta Feithimh Do Chúrsa A Lán/Waiting List For Cúrsa A Oversubscribed.

I ngeall ar líon na ndaoine atá cláraithe ar an liosta feithimh…

Cúrsa C Lán/Booked Out

Tá Cúrsa C  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag…

Cúrsa C 2020 ag líonadh go sciobtha/Cúrsa C is filling up quickly.

Níl ach 3 cinn de spásanna fágtha ar Chúrsa C 2020. There…