(01) 624 4324

Monthly Archives: February 2021

Cúrsa Réamhullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge ar Líne AT 2021/Online Oral Irish Preparation Course LC 2021

February 26th, 2021 | admincc | Tags:

Beidh cúrsa fíorúil ag réiteach don scrúdú cainte sa Ghaeilge (Ardteist 2021) á chur ar fáil againn ón 19 Márta, 2021 go dtí an 21 Márta, 2021.  Deis iontach le barr feabhais a chur ar bhur gcuid Gaeilge labhartha don scrúdú cainte.  Is fiú 40% den scrúdú iomlán an ghné seo den scrúdú.  Mar chuid den chúrsa beidh ranganna beo, obair i ngrúpaí i seomraí leithligh agus triailscrúdú cainte iomlán ar a mbronnfar marcanna agus ar a dtabharfar aischothú.  De bharr go mbeidh idirghníomhaíocht le gach duine beidh líon na […]

Read More