(01) 624 4324

Archives

Tá Cúrsa C beagnach lán/Cúrsa C is almost full

January 12th, 2016 | admincc | Tags:

B’fhearr áit a chur in áirithe ar Chúrsa C gan mhoill toisc gur gearr go mbeidh uasmhéid na scoláirí gur féidir linn glacadh leis bainte amach againn. To avoid disappointment places on Cúrsa C should be booked without further delay as we are approaching our maximum capacity for this course.

Read More

Cúrsa A Lán, Liosta Feithimh i bhFeidhm/Cúrsa A Booked Out, Waiting List in Operation

October 30th, 2015 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa A lán anois.  Más mian leat ainm scoláire a chur ar an liosta feithimh seol ríomhphost le sonraí teagmhála chuig:  cuic@eircom.net Cúrsa A is now booked out.  If you wish to add a student’s name to the waiting list please send an email with contact details to: cuic@eircom.net  

Read More

Cúrsa A beagnach lán.Cúrsa A almost full.

October 29th, 2015 | admincc | Tags:

Níl ach 2 spás fágtha ar Chúrsa A anois.  There are now only 2 spaces left on Cúrsa A.

Read More

Spás teoranta ar Chúrsa A/Limited Availability on Cúrsa A

October 18th, 2015 | admincc | Tags:

B’fhearr áit a chur in áirithe ar Chúrsa A gan mhoill toisc gur gearr go mbeidh uasmhéid na scoláirí gur féidir linn glacadh leis bainte amach againn. To avoid disappointment places on Cúrsa A should be booked without further delay as we are approaching our maximum capacity for this course.

Read More

Liosta Feithimh do Chúrsa B Lán/Cúrsa B Waiting List Full.

October 10th, 2015 | admincc | Tags:

I ngeall ar an éileamh ar Chúrsa B ní raibh de rogha againn ach an liosta feithimh a bhí i bhfeidhm againn a dhúnadh.  Is oth linn é seo ach meabhraímid daoibh go bhfuil spásanna fós fágtha ar Chúrsaí A agus C. Due to the demand for Cúrsa B we have been left with no alternative but to close the waiting list which we were operating.  We regret this but would like to remind you that there are places still available on Couses A and C.

Read More

Cúrsa B Lán/ Cúrsa B is booked out

October 3rd, 2015 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa B lán anois.  Má theastaíonn uait go gcuirfear ainm scoláire ar an liosta feithimh seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net.  Is oth linn nár éirigh le gach duine áit a fháil ar an gcúrsa ach má thagann áit aníos beimid i dteagmháil leo siúd atá ar an liosta feithimh láithreach. Cúrsa B is now booked out.  If you wish to have a student’s name added to a waiting list please send an email to cuic@eircom.net.  We regret that everybody did not get a place on the course  but we will […]

Read More

Iarratais do 2016/Applications for 2016

September 8th, 2015 | admincc | Tags:

Táimid ag glacadh le hiarratais do 2016 ó inniu an Luan 28 Meán Fómhair, 2015 ar aghaidh.  Is ar líne amháin a ghlacfar le hiarratais agus le híocaíochtaí do chúrsaí 2016. Tá an fhoirm iarratais in airde ar an suíomh idirlín ó inniu an 28 Meán Fómhair, 2015.  Beidh lascaine ann dóibh siúd a sheolann iarratas ar aghaidh ar/roimh an 31 Deireadh Fómhair, 2015. We are now accepting applications for 2016 from today Monday 28th September.  Only online applications and payments will be accepted for 2016 courses.  There will be a discount for applicants […]

Read More