(01) 624 4324

Category Archives: Uncategorized

An Ghaeltacht sa Bhaile/at Home

June 17th, 2021 | admincc | Tags:

Gaeltacht At Home: It is our intention to organise non-residential Irish Courses this summer for students who wish to improve their spoken Irish, meet new people and participate, in person, with activities similar to those held in our usual Gaeltacht courses. The day will commence at 12.00pm midday and will conclude each night at 9.00pm. Each week long course will cost €200.00. Daily Schedule: 12.00 -12.45pm: Formal Irish class 12.45pm-1.00pm: Short break 1.00pm-1.45pm : Formal Irish class 1.45pm -.3.00pm : Lunch break (onsite; lunch to be brought) 3.00pm-5.30pm: Afternoon activities, […]

Read More

Fógra Aire na Gaeltachta/Gaeltacht Minister’s Announcement

May 7th, 2021 | admincc | Tags:

I bhFianaise an fhógra a rinne Aire na Gaeltachta inniu an 7 Bealtaine 2021 maidir le cúrsaí sa Ghaeltacht an samhradh seo tá teagmháil déanta leis na teaghlaigh ar fad atá cláraithe linn. In light of the Minister’s announcement today about Gaeltacht courses this summer we have contacted all registered families.

Read More

Cúrsa Réamhullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge ar Líne AT 2021/Online Oral Irish Preparation Course LC 2021

February 26th, 2021 | admincc | Tags:

Beidh cúrsa fíorúil ag réiteach don scrúdú cainte sa Ghaeilge (Ardteist 2021) á chur ar fáil againn ón 19 Márta, 2021 go dtí an 21 Márta, 2021.  Deis iontach le barr feabhais a chur ar bhur gcuid Gaeilge labhartha don scrúdú cainte.  Is fiú 40% den scrúdú iomlán an ghné seo den scrúdú.  Mar chuid den chúrsa beidh ranganna beo, obair i ngrúpaí i seomraí leithligh agus triailscrúdú cainte iomlán ar a mbronnfar marcanna agus ar a dtabharfar aischothú.  De bharr go mbeidh idirghníomhaíocht le gach duine beidh líon na […]

Read More

Cúrsaí A, B agus C lán. Cúrsaí A,B agus C booked out.Liostaí Feithimh/Waiting Lists

October 1st, 2020 | admincc | Tags:

Is féidir clárú ar liostaí feithimh do chúrsaí A, B agus C tríd an gcnaipe a bhfuil dath oráiste air agus a deir “Cláraigh anseo/Register here” a chliceáil agus an liosta feithimh cuí a roghnú. There are waiting lists for Cúrsaí A, B and C on the website which can be accessed by clicking on the orange coloured button on the landing page that says “Cláraigh anseo/Register here”. Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht do/Thank you for your support for Choláiste Uí Chadhain.

Read More

Tar-Rolla Do Chúrsaí 2021 Ag Tarlú/Rollover For 2021 Has Begun!

April 23rd, 2020 | admincc | Tags:

Tá teagmháil déanta le gach duine a bhí cláraithe ar Chúrsaí 2020 agus an deis tugtha dóibh athchlárú ar chúrsa dá rogha i samhradh 2021.  Nuair a bheidh an próiseas sin thart tabharfaimid an deis do dhaoine atá fós ar liostaí feithimh don samhradh seo clárú agus ansin má bhíonn spásanna ann beidh an deis ag duine ar bith eile gur mian leis/léi clárú do 2021.  Coinnigh súil ar an suíomh seo do nuashonruithe.  Beimid i dteagmháil leo siúd nach mbeidh ag athchlárú maidir le haisíocaíochtaí. Go raibh maith agaibh […]

Read More

Cúrsaí an tSamhraidh 2020 Curtha ar Ceal

April 22nd, 2020 | admincc | Tags:

Is oth linn go mór nach mbeidh aon chúrsa á reachtáil ag Coláiste Uí Chadhain le linn an tsamhraidh seo, 2020 i ngeall ar chúram do shláinte an uile dhuine de phobal an choláiste agus de phobal na Mine.  Beimid i dteagmháil le gach duine atá cláraithe linn don samhradh seo faoi shocruithe gan mhoill. We deeply regret that we will be unable to run our courses in Coláiste Uí Chadhain this summer, 2020 in order to ensure the good health of the Coláiste community and the community of Na […]

Read More

Liosta Feithimh Do Chúrsa A Lán/Waiting List For Cúrsa A Oversubscribed.

October 2nd, 2019 | admincc | Tags:

I ngeall ar líon na ndaoine atá cláraithe ar an liosta feithimh do Chúrsa A tá an rogha seo bainte anuas ón suíomh idirlín againn. Due to the oversubscription on the waiting list for Cúrsa A we have removed the option to register on it from the website. Is oth linn go mór nach féidir linn freastal ar gach duine. We sincerely regret being unable to facilitate everybody.

Read More

Cúrsa C Lán/Booked Out

October 2nd, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa C  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course C 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link: https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608

Read More

Cúrsa C 2020 ag líonadh go sciobtha/Cúrsa C is filling up quickly.

September 30th, 2019 | admincc | Tags:

Níl ach 3 cinn de spásanna fágtha ar Chúrsa C 2020. There are now 3 places remaining on Cúrsa C 2020.

Read More

Cúrsa B Lán/Booked Out

September 27th, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa B  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course B 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link:   https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608

Read More