(01) 624 4324

Category Archives: Uncategorized

Cúrsa C Lán/Booked Out

December 2nd, 2016 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa C lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi a (h)ainm a chur ar an liosta feithimh ríomhphost a chur chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh C 2017” a chur mar ábhar. Cúrsa C is now booked out. Students wishing to add their names to the waiting list can send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List C 2017” in the subject line. Go raibh maith agaibh as suim a léiriú i gColáiste Uí Chadhain agus ár leithscéal leo siúd nár éirigh leo ait […]

Read More

Cúrsa A Lán/Booked out

November 14th, 2016 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa A lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi a (h)ainm a chur ar an liosta feithimh ríomhphost a chur chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh A 2017” a chur mar ábhar. Cúrsa A is now booked out. Students wishing to add their names to the waiting list can send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List A 2017” in the subject line. Go raibh maith agaibh as suim a léiriú i gColáiste Uí Chadhain agus ár leithscéal leo siúd nár éirigh leo ait […]

Read More

Cúrsa A ag Éirí Lán/Cúrsa A Filling Up

October 19th, 2016 | admincc | Tags:

Ná déan moill má theastaíonn uait áit a chur in áirithe ar Chúrsa A mar is gearr go mbeidh sé lán. Please don’t delay if booking a place on Cúrsa A as it is filling up very quickly now.

Read More

Cúrsa C Ag Éirí Lán/Cúrsa C Almost Booked Out

September 19th, 2016 | admincc | Tags:

Ná déan moill má theastaíonn uait áit a chur in áirithe ar Chúrsa C mar is gearr go mbeidh sé lán. Please don’t delay if booking a place on Cúrsa C as it is filling up very quickly.

Read More

Liosta Feithimh Do Chúrsa B/Waiting List

September 16th, 2016 | admincc | Tags:

Tá aiféala an domhain orainn nár éirigh linn freastal ar an éileamh ar Chúrsa B inniu.  Thugamar tús áite d’iarscoláirí le seachtain anuas agus thapaigh siad an deis.  Cuireadh an méid spásanna a bhí fágtha ar an suíomh idirlín ag 9.00 ar maidin agus b’éigean dúinn an nasc a dhúnadh ag 9.10 toisc go raibh na spásanna líonta. Ní heol dúinn aon bhealach níos cothroime chun spásanna a dháileadh.  Is fiú mar sin féin clárú do liosta feithimh trí ríomhphost a sheoladh chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh B 2017” […]

Read More

Cúrsa B Lán/Booked Out

September 16th, 2016 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa B lán anois.  Is féidir le scoláire gur mian leis/léi a (h)ainm a chur ar an liosta feithimh ríomhphost a chur chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh B 2017” a chur mar ábhar. Cúrsa B is now booked out.  Students wishing to add their names to the waiting list can send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List B 2017” in the subject line. Go raibh maith agaibh as suim a léiriú i gColáiste Uí Chadhain agus ár leithscéal leo siúd nár éirigh leo ait […]

Read More

Cúrsaí Gaeilge 2017 Irish Courses ag teacht go luath/coming soon…

August 26th, 2016 | admincc | Tags:

Táimid ag glacadh le hiarratais ó iarscoláirí do chúrsaí 2017 ar líne anois.  Beimid ag glacadh le hiarratais ó scoláirí nua do chúrsaí 2017 ar líne ón Aoine 16 Meán Fómhair, 2016. We are now accepting applications from returning students for our 2017 Irish courses online. We will be accepting applications from first time  students for our 2017 Irish courses online from Friday 16th September, 2016. Is mian linn an deis bhreise seo a bheith ag iarscoláirí áit a chinntiú dóibh féin sula dtiocfaidh na scoláirí nua ar an bhfód mar anuraidh d’airíomar go […]

Read More

Seisiúin Eolais agus Agallaimh 2017/Information Sessions and Interviews:Ionaid/Venues

April 13th, 2016 | admincc | Tags:

Ionaid do na Seisiúin Eolais agus Agallaimh/Venues for the Information Sessions and Interviews Gaillimh/Galway: Ionad agus Dáta le deimhniú/Venue to be confirmed, Co. na Gaillimhe, Baile Átha Cliath/Dublin: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, Dáta le deimhniú/Date to be confirmed. An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, Dáta le deimhniú/Date to be confirmed. Áth Luain/Athlone: Sheraton Hotel, Áth Luain, Co. na hIarmhí, Dáta le deimhniú/Date to be confirmed. Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar: Óstán Theach Breaffy, Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, Dáta le deimhniú/Date to be […]

Read More

Cúrsaí A, B agus C Lán!

February 18th, 2016 | admincc | Tags:

Tá cúrsaí uile an tsamhraidh lán um an dtaca seo.  Má theastaíonn uait d’ainm a chur ar liosta feithimh do Chúrsa A nó C seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net All courses for the summer are now booked out.  If you would like your name to be added to a waiting list for either Cúrsa A or Cúrsa C please send us an email to cuic@eircom.net  

Read More

Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte Ardteiste/Oral Irish Course for LC 2016

January 12th, 2016 | admincc | Tags:

Beidh an deis ag iarscoláirí de chuid an choláiste cur isteach ar an gCúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte  don Ardteist a bheas ar siúl i Scoil na Minna ón 18 Márta go dtí an 20 Márta, 2016.  Seolfar ríomhphost amach chuig iarscoláirí go luath ag fógairt an chúrsa.  Beidh an t-ardán áirithintí don Chúrsa seo beo ar an suíomh idrlín go luath.  Coinnigí súil amach dó! Past pupils will have an opportunity soon to apply for our Oral Irish preparation course for Leaving Cert 2016 which will be held in […]

Read More