(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Cúrsa C Lán/Booked Out

December 2nd, 2016 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa C lán anois. Is féidir le scoláire gur mian leis/léi a (h)ainm a chur ar an liosta feithimh ríomhphost a chur chuig cuic@eircom.net agus na focail “Liosta Feithimh C 2017” a chur mar ábhar.

Cúrsa C is now booked out. Students wishing to add their names to the waiting list can send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List C 2017” in the subject line.

Go raibh maith agaibh as suim a léiriú i gColáiste Uí Chadhain agus ár leithscéal leo siúd nár éirigh leo ait a chur in áirithe ar a rogha chúrsa. Tá uimhreacha teoranta.

Thank you for your interest in Coláiste Uí Chadhain we are sorry if some people didn’t get their course of choice this time. Numbers are limited.