(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Cúrsa Réamhullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge ar Líne AT 2021/Online Oral Irish Preparation Course LC 2021

February 26th, 2021 | admincc | Tags:

Beidh cúrsa fíorúil ag réiteach don scrúdú cainte sa Ghaeilge (Ardteist 2021) á chur ar fáil againn ón 19 Márta, 2021 go dtí an 21 Márta, 2021.  Deis iontach le barr feabhais a chur ar bhur gcuid Gaeilge labhartha don scrúdú cainte.  Is fiú 40% den scrúdú iomlán an ghné seo den scrúdú.  Mar chuid den chúrsa beidh ranganna beo, obair i ngrúpaí i seomraí leithligh agus triailscrúdú cainte iomlán ar a mbronnfar marcanna agus ar a dtabharfar aischothú.  De bharr go mbeidh idirghníomhaíocht le gach duine beidh líon na spásanna teoranta.  Tá taithí na mblianta ag múinteoirí an chúrsa mar scrúdaitheoirí stáit.  Is é €120 costas an chúrsa.  (De ghnáth, le lóistín agus bus san áireamh is é €210 an costas).  Is féidir clárú anois tríd an gcnaipe oráiste a deir “Cláraigh anseo” a bhrú. Is leor éarlais a íoc go fóill.

We will be running a virtual preparation course for the upcoming Oral Irish exam for Leaving Cert 2021 from 19th-21st March, 2021.  This is a wonderful opportunity to gain maximum benefit from the 40% of marks (of the overall mark in Irish) which are allocated to the oral exam.  The course will consist of live classes, group work in breakout rooms and and individual “mock” oral Irish exam which will be marked and feedback given.  Because this will be an interactive course the numbers will be limited.  Our teachers have years of experience as state examiners.  The course will cost €120 (It would usually cost €210 when accommodation and travel are taken into account).  Registration is now open and can be done by clicking on the orange button that says “Register Here” and paying a deposit.