(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Spásanna ar fáil ar Chúrsa A. Cúrsaí B agus C lán. Availability on Cúrsa A. Cúrsaí B agus C booked out.

October 1st, 2020 | admincc | Tags:

Is féidir clárú ar liostaí feithimh do chúrsaí B agus C tríd an gcnaipe a bhfuil dath oráiste air agus a deir “Cláraigh anseo/Register here” a chliceáil agus an liosta feithimh cuí a roghnú. There are waiting lists for Cúrsaí B agus C on the website which can be accessed by clicking on the orange coloured button on the landing page that says “Cláraigh anseo/Register here”. Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht do/Thank you for your support for Choláiste Uí Chadhain.

Read More

Tar-Rolla Do Chúrsaí 2021 Ag Tarlú/Rollover For 2021 Has Begun!

April 23rd, 2020 | admincc | Tags:

Tá teagmháil déanta le gach duine a bhí cláraithe ar Chúrsaí 2020 agus an deis tugtha dóibh athchlárú ar chúrsa dá rogha i samhradh 2021.  Nuair a bheidh an próiseas sin thart tabharfaimid an deis do dhaoine atá fós ar liostaí feithimh don samhradh seo clárú agus ansin má bhíonn spásanna ann beidh an deis ag duine ar bith eile gur mian leis/léi clárú do 2021.  Coinnigh súil ar an suíomh seo do nuashonruithe.  Beimid i dteagmháil leo siúd nach mbeidh ag athchlárú maidir le haisíocaíochtaí. Go raibh maith agaibh […]

Read More

Cúrsaí an tSamhraidh 2020 Curtha ar Ceal

April 22nd, 2020 | admincc | Tags:

Is oth linn go mór nach mbeidh aon chúrsa á reachtáil ag Coláiste Uí Chadhain le linn an tsamhraidh seo, 2020 i ngeall ar chúram do shláinte an uile dhuine de phobal an choláiste agus de phobal na Mine.  Beimid i dteagmháil le gach duine atá cláraithe linn don samhradh seo faoi shocruithe gan mhoill. We deeply regret that we will be unable to run our courses in Coláiste Uí Chadhain this summer, 2020 in order to ensure the good health of the Coláiste community and the community of Na […]

Read More

Liosta Feithimh Do Chúrsa A Lán/Waiting List For Cúrsa A Oversubscribed.

October 2nd, 2019 | admincc | Tags:

I ngeall ar líon na ndaoine atá cláraithe ar an liosta feithimh do Chúrsa A tá an rogha seo bainte anuas ón suíomh idirlín againn. Due to the oversubscription on the waiting list for Cúrsa A we have removed the option to register on it from the website. Is oth linn go mór nach féidir linn freastal ar gach duine. We sincerely regret being unable to facilitate everybody.

Read More

Cúrsa C Lán/Booked Out

October 2nd, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa C  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course C 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link: https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608

Read More

Cúrsa C 2020 ag líonadh go sciobtha/Cúrsa C is filling up quickly.

September 30th, 2019 | admincc | Tags:

Níl ach 3 cinn de spásanna fágtha ar Chúrsa C 2020. There are now 3 places remaining on Cúrsa C 2020.

Read More

Cúrsa B Lán/Booked Out

September 27th, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa B  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course B 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link:   https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608

Read More

Cúrsa A Lán/Cúrsa A Booked Out

September 27th, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa A  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course A 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link: https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608 Níl don chostas i gceist cé go ndeirtear ar an gcnaipe “Íoc ar líne” There is no cost to put a name on the waiting list even though the orange button says “Pay online”.

Read More

Seoladh Ríomhphoist Nua/New EMail Address

September 18th, 2019 | admincc | Tags:

Tá seoladh nua ríomhphoist ag Coláiste Uí Chadhain.  Seol gach comhfhreagras feasta chuig;   eolas@colaisteuichadhain.ie Please send all correspondence to our new email address above.

Read More

Samhradh/Summer 2020 ag teacht go luath/Coming soon!

September 7th, 2019 | admincc | Tags:

Beidh an deis ag iarscoláirí gur mian leo tréimhse eile a chaitheamh linn i gColáiste Uí Chadhain i samhradh na bliana 2020 iarratas a chur isteach ar líne ón Luan an 23 Meán Fómhair, 2019 ag 9.00r.n.  Beidh foirmeacha iarratais ar líne do scoláirí gur mhaith leo teacht chugainn don chéad uair ar líne ón Aoine an 27 Meán Fómhair, 2019 ag 9.00r.n. Clárófar gach duine ar a sheal féin agus ansin cuirfear liosta feithimh ar fáil do dhaoine nár éirigh leo clárú. Coláiste Uí Chadhain wll be taking bookings  for […]

Read More