(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Cúrsaí A agus B Lán/Booked Out

September 21st, 2018 | admincc | Tags:

Tá Cúrsaí A agus B lán anois.  Más mian leat ainm scoláire a chur ar an liosta feitheim seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail Liosta Feithimh A nó B (cibé a roghnaíonn tú)  sa líne ábhair agus tabhair ainm an scoláire.  Tá aiféala an domhain orainn gurb é seo an chaoi a bhfuil sé ach tá teorainn le líon na scoláirí gur féidir linn glacadh leo níl neart ar bith againn air. Courses A and B are now booked out.  If you wish to add a student’s name to […]

Read More

Teach Pieta agus Ospidéal na Leanaí, Sráid Temple/Pieta House and The Childrens’ Hospital, Temple Street.

August 11th, 2018 | admincc | Tags:

A Chairde, Agus na málaí deireanacha pacáilte agus curtha ar na busanna, deora deiridh an tsamhraidh silte is mian linn ár mbuíochas a ghabháil libh ar fad arís as bhur dtacaíocht i rith an tsamhraidh. Mar eolas daoibh, chuidigh díolachán na mbandaí rosta le linn na gcúrsaí linn €500 a bhailiú ar son an dá charthanacht Teach Pieta agus Ospidéal na Leanaí, Sráid Temple. Ba í flaithiúlacht na scoláirí ba chionsiocair leis seo. As the last bags are packed and loaded on the buses and the last tears of the […]

Read More

Tuairiscí sna Meáin Chumarsáide/Media Reports

July 29th, 2018 | admincc | Tags:

Maidir leis na tuairiscí sna meáin chumarsáide le gairid faoi líomhain a tuairiscíodh atá déanta faoi éigniú chailín óig i gColáiste Gaeilge atá lonnaithe in Indreabhán, is mian le Coláiste Uí Chadhain (atá suite sna Mine, Indreabhán) a dheimhniú nach é an Coláiste Gaeilge a dtagraíonn na tuairiscí sin dó. With reference to recent media reports of an allegation of rape being made by a young girl in an Irish College in the Gaeltacht area of Inverin, Coláiste Uí Chadhain (based in Na Mine, Inverin) wishes to categorically state that it […]

Read More

Cúrsa C Lán/Booked Out

November 5th, 2017 | admincc | Tags:

Tá cúrsa C lán anois. Más spéis leat ainm a chur ar an liosta feithimh seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail “Liosta Feithimh C” sa réimse ábhair. Cúrsa C is now booked out. If interested in placing a name on the waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List C” in the subject line.

Read More

Líon Teoranta Spásanna ar Chúrsa C/Limited Availability on Cúrsa C

October 9th, 2017 | admincc | Tags:

Níl ach líon teoranta spásanna ar Chúrsa C/Limited Availability on Cúrsa C

Read More

Cúrsa A Lán/Booked Out

October 9th, 2017 | admincc | Tags:

Tá cúrsa A lán anois. Más spéis leat ainm a chur ar an liosta feithimh seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail “Liosta Feithimh A” sa réimse ábhair. Cúrsa A is now booked out. If interested in placing a name on the waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List A” in the subject line.

Read More

Cúrsa B Lán/Cúrsa B Booked out

October 7th, 2017 | admincc | Tags:

Tá cúrsa B lán anois. Más spéis leat ainm a chur ar an liosta feithimh seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail “Liosta Feithimh B” sa réimse ábhair. Cúrsa B is now booked out. If interested in placing a name on the waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List B” in the subject line.    

Read More

Tá Cúrsa B Beagnach Lán/Cúrsa B Is Almost Full

September 30th, 2017 | admincc | Tags:

I ngeall ar an éileamh an-mhór ar Chúrsa B is oth linn a rá go mbeidh an clárú don chúrsa seo dúnta go dtí an Satharn seo chugainn, an 7 Deireadh Fómhair ag 10.00r.n.  Beidh an deis ag scoláirí nua agus iarscoláirí araon clárú ag an am sin.  Beidh líon an-teoranta spásanna, áfach. Go raibh maith agaibh as spéis a léiriú i gColáiste Uí Chadhain. Due to unprecedented demand for Cúrsa B we have temporarily suspended enrolment for this course until next Saturday, 7th October at 10.00am.  Both first time […]

Read More

Cláraigí do Chúrsaí 2018 Dé Sathairn an 30 Meán Fómhair, 2017.

September 29th, 2017 | admincc | Tags:

Beidh an deis ag iarscoláirí  amháin de chuid Choláiste Uí Chadhain clárú do Chúrsaí 2018 ar líne ón Satharn an 30 Meán Fómhair, 2017 ag 10.00r.n.  Beidh an deis ag scoláirí nua clárú ar líne ón 7 Deireadh Fómhair, 2017 ag 10.00r.n. Returning students only will be able to enrol for our 2018 courses online from Saturday 30th September, 2017 at 10.00am.  First time students will be able to enrol from Saturday 7th October, 2017 at 10.00am

Read More