(087) 2477887
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Táimid ag súil go mór cheana féin le cúrsaí an tSamhraidh 2024!

CLÁRAIGH ANSEO / REGISTER HERE

Is féidir an Cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge(Ardteistiméireacht 2024) a chur in áirithe anois!
Places can now be booked on our Oral Irish prep course for Leaving Cert 2024.

Folúntais do chúntóirí 2024! Cliceálaigí ar an nasc oráiste anois!

Foirm Iarratais 2024 / Application Form 2024.

All 2024 summer courses are now booked out. Interest can still be registered on the website.
2024: An Táille/The Fee:

Cúrsa A1 agus Cúrsa A2: €940 ( Two week courses)

Cúrsa B agus Cúrsa C: €1195 (Three week courses)

Beidh lascaine/discount of €100 do shiblíní/for siblings (€50 an duine/per person)

Éarlais/Deposit of  €250 le n-íoc ag gach duine ag am cláraithe/to be paid by everyone at registration. (Tá €50 den éarlais neamh-in-aisíoctha agus tá an éarlais ar fad neamh-in-aisíoctha i gcás go dtarraingítear siar 3 mhí roimh thús an chúrsa nó níos déanaí/ €50 of deposit is non-refundable and full deposit is forfeited in all cancellations 3 months prior to commencement of course or later.

Déan cinnte go gcuirtear admháil chugat nó níl an duine cláraithe/ A receipt for payment is confirmation of registration.  Gan admháil, níl aon chlárú déanta/No receipt means no registration.

 

Fáilte ar ais go dtí

Na Mine 2024!

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A1:  2 June – 15 June 2024

(Lán agus ar siúl faoi láthair/

Booked out and currently running))

Cúrsa A2:  16 June – 29 June 2024.(Two weeks duration)(Two weeks duration)

(Spás do bheirt chailíní/ cláraigh le spéis a léiriú/

Two places for girls. Register interest on website)

Cúrsa B: 30 June-21 July 2024.

(Three weeks duration)

(Lán ach fós ceart go leor le spéis a léiriú/

Booked out but still ok to register interest on website)

Cúrsa C: 22 July-12 August 2024. 

(Three weeks duration)

Spásanna do chailíní/Spaces for girls

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Déanfar nuashonshonrú anseo san earrach  in 2023.  This list will be updated in spring 2023.  Níl  sna hionaid agus sna dátaí thíos ach treoir ghinearálta.  The venues and dates below are only a rough guide. Information sessions will depend on Covid restrictions.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh.,

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, 

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton, Áth Luain, Co. na hIarmhí.

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre.

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A1 agus A2 (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A1 and A2 (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Folúntais do Chúntóirí 2024! Tagaigí ag obair linn…

Beimid ag earcú Cúntóirí a bheidh ag teastáil uainn do chúrsaí an…

Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge (Ardteist 2024 Leaving Cert.)

Tá Coláiste Uí Chadhain ag eagrú cúrsa arís i mbliana a bheidh…

Limited Availability on Cúrsa A2 2024/Dornán Spásanna ar A2 2024

Más spéis leat áit ar Chúrsa A2 ní gá ach an fhoirm…