(01) 624 4324
Slide background

Coláiste Uí Chadhain is a place to enjoy & Learn the Irish Language

Slide background
Slide background
Slide background

Fáilte chuig suíomh Choláiste Uí Chadhain

Táimid ag súil go mór cheana féin le cúrsaí an tSamhraidh 2022!
We are already looking forward to Summer 2022!

CLÁRAIGH ANSEO / REGISTER HERE

Ná cailligí amach ar shamhradh eile sna Mine! Bígí linn in 2022!
Don't lose out on another summer in Na Minna! Join us in 2022!

 

Foirm Iarratais 2022 / Application Form 2022.

All bookings for 2022 courses are online only. Our booking form is online and we are now taking bookings for summer 2022.
All courses will adhere strictly to all current, at the time, Covid-19 protocols.
2022: An Táille/The Fee:

Iarscoláirí/Returning Students: €970

Scoláirí Nua/First time Students: €1,000

Beidh lascaine dhílseachta d’iarscoláirí/returning students will receive a loyalty discount. Lascaine/discount of €100 do shiblíní/for siblings (€50 an duine/per person)

Éarlais/Deposit of  €250 le n-íoc ag gach duine ag am cláraithe/to be paid by everyone at registration. (Tá €50 den éarlais neamh-in-aisíoctha agus tá an éarlais ar fad neamh-in-aisíoctha i gcás go dtarraingítear siar 3 mhí roimh thús an chúrsa nó níos déanaí/ €50 of deposit is non-refundable and full deposit is forfeited in all cancellations 3 months prior to commencement of course or later.

Déan cinnte go gcuirtear admháil chugat nó níl an duine cláraithe/ A receipt for payment is confirmation of registration.  Gan admháil, níl aon chlárú déanta/No receipt means no registration.

 

Fáilte ar ais go dtí

Na Mine 2022!

 

 

Calendar for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in GalwayCúrsa A:  6th June – 28th June 2022.(Booked out: No waiting List.

Cúrsa B: 29th  June – 21st July 2022.

(Booked out: waiting List in operation)

 

Cúrsa C: 22nd  July – 13th August 2022.

Travel details for Coláiste Uí Chadhain - Irish language summer course in Galway Travel Details: Coláiste Uí Chadhain provides transport to and from the Coláiste at the beginning and end of the courses at an extra cost. The collection points are: DublinBallinasloeNaas •  AthloneGalwayCastlebar and at other points depending on feasibility. Own Travel Arrangements: Please indicate your preference on the online application form. These venues may change depending on demand.

AGALLAIMH AGUS SEISIÚIN EOLAIS

Déanfar nuashonshonrú anseo san earrach  in 2022.  This list will be updated in spring 2022.  Níl  sna hionaid agus sna dátaí thíos ach treoir ghinearálta.  The venues and dates below are only a rough guide. Information sessions will depend on Covid restrictions.

Gaillimh/Galway: Óstán an Maldron, Úarán Mór, Gaillimh.,

Baile Átha Cliath/Dublin**: The Lucan Spa Hotel, Leamhcán, Co. Átha Cliath, (Dhá sheisiún/Two sessions)

An Nás/Naas: St. Mary’s College, Sallins Road, An Nás, Co. Chill Dara, 

Áth Luain/Athlone: Óstán an Sheraton, Áth Luain, Co. na hIarmhí.

Caisleán a’ Bharraigh/Castlebar:The TF Royal Hotel and Theatre.

An Uaimh/Navan: Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí. Ardboyne Hotel, An Uaimh, Co. na Mí.

Iarrtar ort a bheith i láthair ag ceann ar bith de na hionaid thuasluaite in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir. Beidh fuílleach na táille le n-íoc ag tráth nach déanaí ná 3 seachtainí roimh thús an chúrsa. Ní ghlacfar le seiceanna ná le hairgead tirim ar an oíche.

All first time students are requested to attend at any one of the above centres accompanied by a parent/guardian. The balance of the fee is due no later than 3 weeks before the beginning of the course and must be paid online. Cheques or cash will not be accepted on the night.

** Lucan Spa Hotel: Scoláirí cláraithe do Chúrsa A (agus a dtuismitheoirí) ag 7.00pm agus scoláirí cláraithe do Chúrsaí B agus C (agus a dtuismitheoirí) ag 8.30pm/ Students enrolled on Cúrsa A (and their parents) will meet at 7.00pm and students enrolled on Cúrsaí B and C (and their parents) will meet at 8.30pm

An Nuacht is déanaí

Cúrsa C 2022, Ráta laghdaithe/ Reduced Rate for Past Pupils of A 2022.

Tá roinnt folúntas tar éis teacht aníos ar Chúrsa C 2022 de…

Payment Page online now/Leathanach Íocaíochta ar an suíomh anois

Tá an leathanach íocaíochta d'fhuílleach na dtáillí in airde ar an suíomh…

Bí Ullamh do Scrúdú Cainte Gaeilge na hArdteiste 2022! Irish Orals Prep Course 2022

Beidh cúrsa ag díriú ar scrúduithe cainte Gaeilge na hArdteiste 2022 á…