(087) 2477887

Nuacht / Blog

Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte Gaeilge (Ardteist 2024 Leaving Cert.)

January 10th, 2024 | admincc | Tags:

Tá Coláiste Uí Chadhain ag eagrú cúrsa arís i mbliana a bheidh dírithe ar iarscoláirí de chuid an choláiste a bheidh ag tabhairt faoi scrúdú na hArdteistiméireachta in 2024 agus gur mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge don scrúdú cainte. 

Mairfidh an cúrsa ar feadh 3 lá ón Aoine an 15 Márta, 2024 go dtí an Domhnach an 17 Márta, 2024. Beidh an cúrsa ar siúl i Scoil na Mine agus fanfaidh na scoláirí i dithe lóistín i gceantar na Mine. Cuirfidh an Coláiste bus ar fáil ó Mhaigh Nuad (ag fágáil thart ar 2.00i.n.) leis na scoláirí a thabhairt siar Dé hAoine agus aniar arís Dé Domhnaigh. (ag fágáil thart ar 2.00i.n.) 

Is é €240 an costas a bheidh ar an gcúrsa ina mbeidh bus, lóistín, ranganna teagaisc agus triailscrúdú cainte san áireamh. Beidh gnáthrialacha an choláiste i bhfeidhm. Beidh líon na n-áiteanna teoranta agus tabharfar tús áite d’iarscoláirí de chuid an choláiste. Sa chás go mbíonn spásanna fágtha ina dhiaidh seo cuirfear fáilte roimh scoláirí eile ach iad a bheith sásta cloí le rialacha uile an choláiste, Riail na Gaeilge san áireamh. 

Beidh éarlais neamh-in-aisíoctha de €40 le n-íoc ar líne. Tá fáil ar an ardán íocaíochta ar an suíomh idirlín anois, www.colaisteuichadhain.ie agus ansin ní gá an fuílleach a íoc go dtí an lá teachta. 

Tá teorainn le líon na n-áiteanna. 

Coláiste Uí Chadhain is organising a course again this year to prepare past pupils of the coláiste who will be sitting their Leaving Cert examination in June 2024 to put the final touches to their preparation for the Oral Irish exam which will be held just before Easter 

The course will commence on Friday 15th March, 2023 and will conclude on Sunday 17th March, 2024 It will be held in Na Minna school and the students will be accommodated in our local guesthouses. The coláiste will provide a bus to Na Minna on the Friday (Leaving Maynooth at about 2.00pm) and back home on the Sunday (Leaving Na Minnna at about 2.00pm). 

The course will cost €240 which will include transport, accommodation, tuition and a mock oral exam. The Code of Behaviour of the coláiste will remain exactly the same as if it was a summer course. There will be a limited number of places and priority will be given to past pupils. If there are places available after this we will welcome other students who would be committed to acceptance of the Code of Behaviour, including Riail na Gaeilge. 

A non-refundable booking deposit of €40 is payable online on our website, www.colaisteuichadhain.ie from now and the balance of €200 can be paid on arrival. 

Places for this course are limited.