(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Cúrsaí A agus B Lán/Booked Out

September 21st, 2018 | admincc | Tags:

Tá Cúrsaí A agus B lán anois.  Más mian leat ainm scoláire a chur ar an liosta feitheim seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail Liosta Feithimh A nó B (cibé a roghnaíonn tú)  sa líne ábhair agus tabhair ainm an scoláire.  Tá aiféala an domhain orainn gurb é seo an chaoi a bhfuil sé ach tá teorainn le líon na scoláirí gur féidir linn glacadh leo níl neart ar bith againn air.

Courses A and B are now booked out.  If you wish to add a student’s name to the waiting list please send an email to cuic@eircom.net with the words “Waiting List A or B” (depending on your own preference) in the subject line and give the student’s name.  We are so sorry that we have booked out so quickly and while we would genuinely love to take everybody there is a limit to our numbers over which we have no control.