(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Cúrsa C 2020 ag líonadh go sciobtha/Cúrsa C is filling up quickly.

September 30th, 2019 | admincc | Tags:

Níl ach 3 cinn de spásanna fágtha ar Chúrsa C 2020. There are now 3 places remaining on Cúrsa C 2020.

Read More

Cúrsa B Lán/Booked Out

September 27th, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa B  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course B 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link:   https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608

Read More

Cúrsa A Lán/Cúrsa A Booked Out

September 27th, 2019 | admincc | Tags:

Tá Cúrsa A  2020 lán anois.  Is féidir clárú don liosta feithimh ag an nasc seo: Course A 2020 is booked out.  The waiting list can be accessed at this link: https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=608 Níl don chostas i gceist cé go ndeirtear ar an gcnaipe “Íoc ar líne” There is no cost to put a name on the waiting list even though the orange button says “Pay online”.

Read More

Seoladh Ríomhphoist Nua/New EMail Address

September 18th, 2019 | admincc | Tags:

Tá seoladh nua ríomhphoist ag Coláiste Uí Chadhain.  Seol gach comhfhreagras feasta chuig;   eolas@colaisteuichadhain.ie Please send all correspondence to our new email address above.

Read More

Samhradh/Summer 2020 ag teacht go luath/Coming soon!

September 7th, 2019 | admincc | Tags:

Beidh an deis ag iarscoláirí gur mian leo tréimhse eile a chaitheamh linn i gColáiste Uí Chadhain i samhradh na bliana 2020 iarratas a chur isteach ar líne ón Luan an 23 Meán Fómhair, 2019 ag 9.00r.n.  Beidh foirmeacha iarratais ar líne do scoláirí gur mhaith leo teacht chugainn don chéad uair ar líne ón Aoine an 27 Meán Fómhair, 2019 ag 9.00r.n. Clárófar gach duine ar a sheal féin agus ansin cuirfear liosta feithimh ar fáil do dhaoine nár éirigh leo clárú. Coláiste Uí Chadhain wll be taking bookings  for […]

Read More

Socruithe Taistil Do Chúrsa A 2019 Travel Arrangements

May 25th, 2019 | admincc | Tags:

Cúrsa A: Ag tosú Dé Luain an 3 Meitheamh,2019. (Monday 3rd   June,2019     Baile Átha Cliath: CarrchlósTesco , Dublin Road Maynooth  ag 1.00 pm* Nás na Ríogh:  Carrchlós Tesco, Bóthar Mhóin Réad (Monread Road), An Nás, Co. Chill Dara ag 12.30.p.m. Áth Luain:  Kilmartin Athlone N6 Centre ag2.45p.m. Gaillimh: Westside Shopping Centre  ag4.30p.m. Do Mhodh Taistil Féin / (Own Travel Arrangements): Bí ag Coláiste Uí Chadhain idir 5.00 agus 6.00 p.m.(Please be at the Coláiste between 5.00 and 6.00p.m.)   Sa chás nach bhfuil fuílleach na táille íoctha cheana féin […]

Read More

Liosta Feithimh do Chúrsa A Lán, Réamhliosta i bhfeidhm anois/ Waiting List for Cúrsa A full, prewaiting list now operational.

September 28th, 2018 | admincc | Tags:

Tá an liosta feithimh do Chúrsa A lán anois ach d’fhéadfadh sé tarlú go n-athródh sé sin uaidh seo go ceann roinnt míonna agus ba mhaith linn a bheith in ann teagmháil a dhéanamh le daoine má thagann áiteanna aníos ar an gcúrsa i rith na bliana.  Mar sin, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig cuic@eircom.net leis na focail Réamhliosta Feithimh A in ábhar an ríomhphoist.  Is oth linn gurb é seo an chaoi a bhfuil sé ach níl eolas againn ar aon bhealach níos fearr chun é seo a […]

Read More

CÚRSAÍ A, B AGUS C LÁN/ALL SUMMER COURSES BOOKED OUT

September 26th, 2018 | admincc | Tags:

Tá Cúrsaí A, B agus C  lán anois.  Más mian leat ainm scoláire a chur ar an liosta feitheim seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail Liosta Feithimh A nó B  nó C (cibé a roghnaíonn tú)  sa líne ábhair agus tabhair ainm an scoláire.  Tá aiféala an domhain orainn gurb é seo an chaoi a bhfuil sé ach tá teorainn le líon na scoláirí gur féidir linn glacadh leo níl neart ar bith againn air. Courses A, B and C  are now booked out.  If you wish to add […]

Read More

Cúrsaí A agus B Lán/Booked Out

September 21st, 2018 | admincc | Tags:

Tá Cúrsaí A agus B lán anois.  Más mian leat ainm scoláire a chur ar an liosta feitheim seol ríomhphost chuig cuic@eircom.net leis na focail Liosta Feithimh A nó B (cibé a roghnaíonn tú)  sa líne ábhair agus tabhair ainm an scoláire.  Tá aiféala an domhain orainn gurb é seo an chaoi a bhfuil sé ach tá teorainn le líon na scoláirí gur féidir linn glacadh leo níl neart ar bith againn air. Courses A and B are now booked out.  If you wish to add a student’s name to […]

Read More

Teach Pieta agus Ospidéal na Leanaí, Sráid Temple/Pieta House and The Childrens’ Hospital, Temple Street.

August 11th, 2018 | admincc | Tags:

A Chairde, Agus na málaí deireanacha pacáilte agus curtha ar na busanna, deora deiridh an tsamhraidh silte is mian linn ár mbuíochas a ghabháil libh ar fad arís as bhur dtacaíocht i rith an tsamhraidh. Mar eolas daoibh, chuidigh díolachán na mbandaí rosta le linn na gcúrsaí linn €500 a bhailiú ar son an dá charthanacht Teach Pieta agus Ospidéal na Leanaí, Sráid Temple. Ba í flaithiúlacht na scoláirí ba chionsiocair leis seo. As the last bags are packed and loaded on the buses and the last tears of the […]

Read More