(087) 2477887

Nuacht / Blog

Samhradh 2024/Summer 2024

September 14th, 2023 | admincc | Tags:

 

Clárúcháin do Shamhradh 2024: Próiseas 2 chéim/ Enrolments for Summer 2024: A 2 step process.

Ar an 23 Meán Fómhair beidh an deis agaibh spéis a léiriú i gcúrsaí samhraidh i gColáiste Uí Chadhain in 2024. Go gairid ina dhiaidh sin seolfar cuireadh  chun cláraithe. Tabharfar tús áite d’iarscoláirí agus ina dhiaidh sin do scoláirí nua san ord ina dtagann na léirithe spéise isteach. Nuair a bheidh an clárú déanta agus an éarlais íoctha deimhneofar áit dóibh. Sa chás go mbeimid lán beidh an deis ag daoine nár éirigh leo áit a fháil an uair seo clárú ar an liosta feithimh. Ar ndóigh, ní bheidh aon chostas le spéis a léiriú ná le dul ar an liosta feithimh.

On 23 September you will be able to submit an expression of interest in summer courses in Coláiste Uí Chadhain in 2024. Shortly after that we will  send an invitation to enrol and pay the deposit. Priority will be given to past pupils and then the rest of our places will be offered to first time students on a first come first served basis. Once this has been complete their places will be confirmed. In the event of oversubscription those people who didn’t succeed in getting a place this time will be able to submit their names to a waiting list. Needless to say there is no charge for submitting an expression of interest or for registering on the waiting list.

Guímid gach rath ar gach duine! Best wishes to everyone!