(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Samhradh/Summer 2022 sa Ghaeltacht!

September 8th, 2021 | admincc | Tags:

Agus dhá bhliain d’eispéiris iontacha sa Ghaeltacht caillte ag gach duine de bharr an choróinvíris, Covid-19, táimid, cheana féin, ag súil go mór le tús a chur le samhradh 2022 sna Mine. Beidh an t-ardán clárúcháin ag oscailt Dé hAoine an 17 Meán Fómhair 2021 ag 9.00r.n.

Tús freastail ar an gceann is túisce a bheidh ann seachas do dhaoine a d’iarr orainn iad a athchlárú don bhliain seo chugainn ón mbliain seo.

Having lost out on what would have been two wonderful years in the Gaeltacht because of Covid-19 we are now all really looking forward to summer 2022 in Na Minna Gaeltacht. Our enrolment for summer 2022 will be opening on Friday 17 September 2021 at 9.00am.

It will be on a first come first served basis apart from those who asked us to re-register them from this year.

Mar is gnáth, táimid an-bhuíoch as bhur dtacaíocht ó 1983-2019 agus ó 2022-!

As always, we are very grateful for your support since 1983-2019 and from 2022-!