(01) 624 4324

Nuacht / Blog

Socruithe Taistil Do Chúrsa A 2019 Travel Arrangements

May 25th, 2019 | admincc | Tags:

Cúrsa A: Ag tosú Dé Luain an 3 Meitheamh,2019. (Monday 3rd   June,2019

 

 

Baile Átha Cliath: CarrchlósTesco , Dublin Road Maynooth  ag 1.00 pm*

Nás na Ríogh:  Carrchlós Tesco, Bóthar Mhóin Réad (Monread Road), An Nás, Co. Chill Dara ag 12.30.p.m.

Áth Luain:  Kilmartin Athlone N6 Centre ag2.45p.m.

Gaillimh: Westside Shopping Centre  ag4.30p.m.

Do Mhodh Taistil Féin / (Own Travel Arrangements): Bí ag Coláiste Uí Chadhain idir 5.00 agus 6.00 p.m.(Please be at the Coláiste between 5.00 and 6.00p.m.)

 

  • Sa chás nach bhfuil fuílleach na táille íoctha cheana féin bheimis buíoch dá n-íocfaí é roimh thús an chúrsa.  Any outstanding balances of course fees should be paid before the course commences.
  • Beidh costas €20 (Ticéad fillte) le n-íoc don bhus. Is féidir é seo a íoc ar an mbusar an mbealach siar.  There will be a €20 (Return) cost for the bus journey which is payable on the bus.
  • Tabhair ainm an pháiste do bhall foirne ag an mbus. Baileofar an táille ar an mbus. Please give the student’s name to a staff member at the bus.  The bus fare can be paid on the bus.

Fóin: (Le Linn na gcúrsaí/During courses):  (091) 593510 /(087) 2477887/(083) 0662197

Ríomhphost ( E-mail ): cuic@eircom.net

 

* Fágfaidh bus “Bhaile Átha Cliath” as ionad nua i mbliana.  The “Dublin” bus will be departing from a new venue this year (Tesco, Maynooth)